Nové Sovětské elektronky

ZDE je naše nabídka elektronek k prodeji. Máme k dispozici elektronky od více než padésáti výrobců.

V r. 1940 byl navržen nový způsob: první číslice přibližné žhavící napětí(V), na druhém místě charakteristické písmeno (jako druhé písmeno v evropském značení) a na třetím číslo (analogicky jako u evropského značení). Technologicky byla elektronka charakterizována posledním písmenem. Tento způsob značení byl postupně rozšířen i na další elektronické prvky (kde již první znak nemusí být nutně číslice).

První písmeno

ГK - oscilační elektronky do 25 MHz ( GK71 )

ГУ - ultrakrátkovlnné oscilátory do 600 Mhz ( GU17, GU50, GU29B, GU43B, )

ГC - centimetrové oscilátory ( GS35B )

ГM - modulační elektronky ( GM3A, GM60, GM100 )

B - diody

CГ - stabilizátory napětí ( SG2S, SG3S, SG4S )

TГ - plynové thyratrony ( TG3-0,1/1,3 , TGI-35/3 )

TP - rtuťové thyratrony

ГT - diody plynové (gazotrony)

ГP - diody rtuťové

Ф - fotonky a násobiče

číslo - přibližné žhavící napětí - přijímací, zesilovací a usměrňovací elektronky pro přijímače a podobné účely (1C21P, 3C18P, 6D4P, 12Ž1L, 16F3P )

číslo - průměr nebo uhlopříčka stínítka - Oscilografické a televizní obrazovky

Druhé písmeno

Д - diody ( 6D14P, 6D20P, )

X - dvojité diody ( 6Ch6S, 6Ch7B )

C - triody ( 6S1Ž, 6S19P, 6S41S )

З - tetrody ( 6E5P )

П - koncové pentody a svazkové tetrody ( 6P3S, 6P14P, 6P33S, 6P45S, 13P3S )

K - Vf pentody a tetrody-selektody (6K4P, 6K13P )

Ж - Vf pentody a tetrody s krátkou chrakteristikou (6Ž1P, 6Ž52P, 6Ž9P )

A - měniče kmitočtu se dvěmi řídícími mřížkami

Г - triody s jednou nebo dvěmi diodami

Б - pentody s jednou nebo dvěmi diodami

H - dvojité triody ( 6N1P, 6N2P, 6N3P, 6N14P, 6N15P, 6N5S, 6N6S, 6N7S, 6N8S, 6N9S )

Ф - triody-pentody (6F1P, 6F12P, 6F3P, 6F4P, 6F5P, 16F3P )

E - ukazatelé vyladění ( 6E1P, 6E3P, 6E5P, 6E5S)

Ц - usměrňovací diody pro přijímače (1C11P, 1C21P, 3C18P )

číslo - pořadové číslo - plynové diody, triody a výbojky

ЛO - obrazovky elektrostatické

ЛM - obrazovky elektromagnetické oscilografické

ЛK - obrazovky elektromagnetické televizní

ЛИ - ikonoskop nebo Orticon

Ц - fotonky a násobiče s cesiovou katodou

C - fotonky a násobiče s cesium-antimonovou katodou

Oscilační a modulační elektronky a stabilizátory napětí nemají druhé místo obsazeno

Třetí část značení

Číslo - Pořadové číslo typu - oscilační pro všechna pásma; modulační; přijímací, zesilovací a usměrńovací pro přijímače; stabilizátory napětí; fotonky a násobiče

Výbojky všeho druhu nemají třetí místo obsazeno.

Čtvrtá část

Oscilační a modulační - písmeno vyjadřuje chlazení

A - vzduch

B - voda

Obrazovky - písmeno vyjadřuje stínítko

Б - bílé

C - Modré

B - Zelené

Ж - Žlutozelené

П - Setrovačné

K - Krátkodobé

Čtvrtá část označení může chybět

Přihlášení