Staré Sovětské elektronky

ZDE je naše nabídka elektronek k prodeji. Máme k dispozici elektronky od více než padésáti výrobců.

První alespoň z části systematické značení elektronek v bývalém Sovětském Svazu lze datovat přibližně do r. 1929. Pozor, značení je psáno azbukou !

První písmeno udává druh

B - usměrňovací

Н - nízkofrekvenční

П - přijímací

C - speciální

T – telefonní

У – zesilovací

Druhé písmeno udává katodu

K - karbidovaná katoda

O - oxydová katoda

T - thoriovaná katoda

V roce 1937 byla zahájena výroba série kovových elektronek, po příp. skleněných variant: 6Ж7, 6A8, 6Г7, 6K7, 6Ф5 atd. a prakticky vždy se jednalo o ekvivalenty amerických elektronek.

Tato série se označením výrazně lišila od předešlých, ani toto označení však není zcela důsledné, např. písmeno Ф značilo předzesilovací triodu s velkým zesilovacím činitelem 6Ф5 ale i koncovou pentodu 6Ф6 a ani druhá číslice, která značila počet všech vývodů na patici (i s vláknem počítaným jednou, i se stíněním) elektronku dost dobře necharakterizovala.

Přihlášení