značení elektronek sator orion

ZDE je naše nabídka elektronek k prodeji. Máme k dispozici elektronky od více než padésáti výrobců.

Označení přijímacích elektronek není soustavné, skládá se z písmen (jednoho až čtyř) a čísla (jednomístného až čtyřmístného)

A -malá trioda (audion nebo nízkofrekvenční) se žhavícím proudem 50 až 150 mA

B - dvoumřížková elektronka

D- demodulační (obvykle dioda, také trioda)

DG - dvoumřížková elektronka

DLP - koncová pentoda

DVG - dvojcestná usměrňovací

E - malá nízkofrekvenční nebo koncová elektronka (trioda nebo pentoda)

EG - usměrňovací elektronka jednocestná

F - Trioda se středním µ

GL -usměrňovací elektronka

H - univerzální trioda

L- koncová elektronka

LL - koncová elektronka

M - koncová elektronka s anodovou ztrátou 6 W

N - nepřímo žhavená elektronka (s výjímkou N43), spojuje se s ostatními znaky, např. NE4 apod.

NEP - nepřímo žhavená exponenciální pentoda

NHS - nepřímo žhavená vysokofrekvenční pentoda

NMO - nepřímo žhavená směšovací oktoda

NSS- nepřímo žhavená stíněná elektronka, pentoda nebo hexoda

NVS - nepřímo žhavená stíněná elektronka nebo pentoda s proměnnou strmostí

NW - nepřímo žhavená "odporová" trioda (s velkým µ)

P - koncová elektronka

SR - variátor

U - Univerzální elektronky (většinou řady 200 mA), jinak označené jako N (např UM051 odpovídá čtyřvoltové NM051)

VG - dvojcestná usměrňovací

W - "Odporová" trioda

Čísla jsou velmi nesoustavná. Např. číslo 4 znamená univerzální triodu a k rozlišování je písmeno před ním, tedy A4, E4 apod., NE4, NH4 atd., NW4 apod. jseu univerzální triody. Obdobné značení 43 je koncová pentoda. U řady 180 mA jsou čísla trojmístná od 180 výše. U variátorů udává číslo za písmeny SR proud (mA). U usměrňovacích elektronek udává první číslice žhavící napětí. Některá čísla jsou shodná s analogickými elektronkami Tungsram.

Přihlášení