Značení elektronek u Marconi a Osram

ZDE je naše nabídka elektronek k prodeji. Máme k dispozici elektronky od více než padésáti výrobců.

První písmeno udává druh

A - univerzální trioda

B - koncová dvojitá trioda

BG -dvoumřížková elektronka

D - demodulátor (dioda) nebo detekční trioda (malé µ - zesilovací činitel do 15)

E - nízkofrekvenční trioda (malé až střední µ)

H - vysokofrekvenční trioda (střední až velké µ)

KT - tetroda nebo pentoda koncová

L - nízkofrekvenční trioda (střední µ)

M - nepřímo žhavená elektronka

N - koncová pentoda středního výkonu (6 - 9 W)

P - koncová trioda malého výkonu (do 3 W) nebo pentoda ve skupině jiných znaků

PT - koncová trioda nebo pentoda malého až středního výkonu (3 - 6 W)

PX - koncová trioda velkého výkonu (9 - 25 W)

S - stíněná (vysokofrekvenční) tetroda

U - usměrňovač

V - vysokofrekvenční tetroda nebo pentoda s proměnnou strmostí

X - měnič kmitočtu (trioda-hexoda nebo oktoda)

Druhá část znaku

Číslo jednomístné nebo dvojmístné znamené pořadové číslo typu, první číslice u trojmístných čísel znamená žhavící napětí u jinak stejných typů

Dodatková část znaku

Písmeno za typovým označením znamená odchylné provedení

Variátory byly označovány trojmístným číslem, které znamená proud (mA), poslední číslice je pořadové číslo typu, např. 204 je 200 mA, typ 4.

Přihlášení