Značení starších elektronek TESLA

ZDE je naše nabídka elektronek k prodeji. Máme k dispozici elektronky od více než padésáti výrobců.

První číslice nebo dvojčíslí ve znaku udává zaokrouhlené žhavicí napětí ve voltech.
Skupina písmen uprostřed a jejich přiřazení systémům se shoduje s evropským značením.
Třetí část je skupina dvou až tří číslic. První číslo určuje druh patice, další typ a sérii.
1 - patice oktal (řada 30-34 evropského systému) 6CC10, 6F10, 6L10 ...
2 - patice loktal (řada 20-29) – 6F24 ...
3 - patice heptal (řada 90-99) - 6F31, 6BC32, 6F32V, 12F31, 12H31, 12BC32, 35L31, 1AF34 ...
4 - patice noval (řada 80-89) – 6CC41, 6CC42, 6L41, 6L42, 6L43 ...
5 - speciální patice - 6L50, 6Y50, 6L50V ...
9 - pájecí drátové vývody – 1M90 ...
Celé označení může být na konci doplněno písmenem V - otřesuvzdorné provedení, příp. S - dlouhoživotnostní.

 

Označování starších elektronek TESLA vlastní konstrukce je vždy tištěno bez rozdělovacích mezer. Některé mají ekvivalent v jednotném evropském provedení, jiné byly zkonstruovány jen pro konkrétní aplikaci jako je například 1H35, 6B31, 35L31, 35Y31, 6F10 … atd.

Tesla používá kromě toho pro některé elektronky ještě speciálních patic, jako submagnal ( 11 ), duodekal ( 12 ) , diheptal ( 14 )

Značení elektronek TESLA i zahraniční výroby se liší i od tohoto klíče.

První znak udává ( zaokrouhlené ) žhavící napětí, druhý druh elektronky podle evropského kódu, výše uvedeného. Po té následuje skupina číslic, v níž je vyznačeno typové číslo výrobní a patice.

Tak například 1L33 je koncová pentoda ( -L- ) se žhavícím napětím asi 1V ( ve skutečnosti 1,4V ) a se skleněnou sedminožkovou paticí.( heptal ) Podobně 6BC32 je duodiodatrioda, žhavení 6,3V , skleněná patice sedminožková ( heptal ). Zahraniční značení ( například elektronky TUNGRSAM ) je poněkud odlišné -1S4T . Kromě toho dávají výrobci ( Philips, Telefunken, Tungsram, RFT, VALVO a jiné ) číselným znakům často jiný význam, než například Anglické a jími licencované firmy ( Marconi, MAZDA, Mullard, Gecovalve a tak dále ). Tím ovšem jednota značení nezískává a možná říci, že dnes není jednotného, univerzálně platného klíče ani pro elektronky Evropské, o jiných ani nemluvě – z něhož by se dali naprvní pohled vyčíst charakteristické vlastnosti toho kterého typu.

Přihlášení